e-BinaAnak, 10 September 2002, Volume 2002, No. 92


Tugas Membimbing
Editorial
Artikel

Bimbing Anak Kepada Kedewasaan Rohani

Jenis Bahan PEPAK: Artikel

Oleh: Cecile Moore

Kategori Bahan PEPAK: Guru - Pendidik

Sumber
Judul Buku: 
Buku Pintar Sekolah Minggu jilid 2
Halaman: 
292 - 293
Penerbit: 
Yayasan Penerbit Gandum Mas
Kota: 
Malang
Tahun: 
1996
Tips

Pelayanan Memberi Bimbingan

Jenis Bahan PEPAK: Tips

Walaupun guru-guru SM bukan ahli dalam hal memberi bimbingan, namun mereka tidak boleh secara otomatis menyatakan dirinya tidak cakap

Kategori Bahan PEPAK: Metode dan Cara Mengajar

Sumber
Judul Buku: 
Buku Pintar Sekolah Minggu jilid 1
Halaman: 
181 - 182
Penerbit: 
Yayasan Penerbit Gandum Mas
Kota: 
Malang
Tahun: 
1997

Prinsip Membimbing Pengajar

Jenis Bahan PEPAK: Tips

Richard L. Dresselhaus dalam bukunya Penginjilan di Sekolah Minggu, mengemukakan beberapa prinsip bagaimana guru (pengajar)

Kategori Bahan PEPAK: Metode dan Cara Mengajar

Sumber
Judul Buku: 
Penginjilan di Sekolah Minggu
Pengarang: 
Richard L. Dresselhaus
Halaman: 
108 - 109
Penerbit: 
Yayasan Penerbit Gandum Mas
Kota: 
Malang

Sifat-sifat Pembimbing yang Baik

Jenis Bahan PEPAK: Tips

Seorang pembimbing yang baik harus ...
 1. ... dapat dipercaya dan tidak akan membocorkan rahasia.

  Kategori Bahan PEPAK: Guru - Pendidik

  Sumber
  Judul Buku: 
  Buku Pintar Sekolah Minggu jilid 2
  Halaman: 
  388 - 389
  Penerbit: 
  Yayasan Penerbit Gandum Mas
  Kota: 
  Malang
  Tahun: 
  1996
Dari Anda Untuk Anda

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PEPAK

Komentar