Mutiara Guru Edisi 642

Kategori Bahan PEPAK: Guru - Pendidik

Tuhan mengulurkan tangan-Nya untuk menolong mereka yang telah berusaha keras.
(Aeschylus)