Mutiara Guru

Saya tidak akan pernah dapat menambah
pada apa yang telah Engkau lakukan bagi saya.
Keselamatan saya telah Engkau kerjakan dengan sempurna.
Tolonglah saya untuk mengenal sukacita anugerah-Mu
ketika melayani Engkau.