Mutiara Guru

Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi.
Dia tidak akan membiarkan kita bergumul sendiri,
sebab Dia adalah Allah yang peduli.