Mutiara Guru Edisi 663

Kategori Bahan PEPAK: Guru - Pendidik

"Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya."
(Roma 11:36)