Mutiara Guru

Edisi PEPAK: e-BinaAnak 241 - Kehidupan Rohani Anak dalam Berdoa

Doa bukan sekadar alat untuk menenangkan hidupmu, tetapi doa juga merupakan nafas hidupmu.
- Welni -