Mengajarkan Doktrin Dasar Alkitab kepada Anak (I)


Edisi PEPAK: e-BinaAnak 724 - Mengajarkan Doktrin Dasar Alkitab kepada Anak (I)

Salam sukacita,

Pada bulan Februari ini, kita akan menyoroti bersama mengenai Alkitab. Alkitab adalah perkataan Allah yang diilhamkan kepada para penulisnya. Melalui Alkitab, kita dapat melihat kasih Bapa yang besar melalui rancangan keselamatan bagi umat-Nya yang dinyatakan dalam Kristus.

Ajarkan kepada anak-anak layan kita mengenai pentingnya Alkitab dalam hidup mereka. Alkitab adalah pelita kekal bagi kehidupan mereka sehingga mereka dapat hidup seturut dengan kehendak Allah hari lepas hari. Melalui Alkitab pula, anak-anak diajar untuk mencintai Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi mereka.

Tugas penting bagi para pelayan anak adalah mengajarkan ajaran yang benar sesuai kebenaran Alkitab kepada anak. Bagaimana caranya? Silakan simak kolom Artikel dan Bahan Mengajar yang akan menolong kita semua membawa anak-anak pada pemahaman yang benar mengenai Alkitab. Kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.

Pemimpin Redaksi e-BinaAnak,
Davida
< evie(at)in-christ.net >
< http://pepak.sabda.org/>

"Sebab, Firman Allah itu hidup dan berkuasa, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua mana pun. Firman itu menusuk jauh sampai memisahkan jiwa dan roh, antara sendi dan tulang sumsum, serta sanggup menilai pikiran dan kehendak hati kita." Ibrani 4:12 (AYT)

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PEPAK

Komentar