Membimbing Anak (II)

Shalom,

Firman Tuhan memberikan nasihat kepada kita untuk tidak jemu-jemu berbuat baik kepada semua orang. Mengajar anak untuk berbuat baik memerlukan usaha yang berkesinambungan sampai anak tersebut mengerti arti dari berbuat baik. Selain menyenangkan hati Tuhan, anak juga diajak untuk merasakan kebahagiaan ketika mereka berbuat baik. e-BinaAnak edisi 529 menyajikan bahan mengajar mengenai kebaikan hati. Kiranya sajian kami dapat menjadi berkat bagi Anda. Selamat membaca, Tuhan Yesus memberkati.

Pimpinan Redaksi e-BinaAnak,
Fitri Nurhana
< fitri(at)in-christ.net >
< http://pepak.sabda.org/ >

Kategori Bahan PEPAK: Pelayanan Anak Umum