e-BinaAnak, 24 January 2008, Volume 2008, No. 366


Komitmen untuk Membawa Anak kepada Kristus
Editorial
Artikel

Perhatikanlah Cara Kerja Injil

Jenis Bahan PEPAK: Artikel

Bila Alkitab merupakan buku kehidupan, Injil adalah pedoman kehidupan. Injil merupakan pedoman yang menyatakan bagaimana caranya

Kategori Bahan PEPAK: Penginjilan Anak - Misi Anak

Sumber
Judul Buku: 
Cara Mengajar yang Lebih Berhasil
Pengarang: 
Joe L. McMillin
Halaman: 
61 -- 65
Penerbit: 
Lembaga Literatur Baptis
Kota: 
Bandung
Tahun: 
1995
Tips

Mengundang Anak-Anak Menerima Kristus

Jenis Bahan PEPAK: Tips

Apabila seseorang setia mengajarkan firman Allah kepada anak-anak dan menerangkan setiap kebenaran dengan jelas, ia tidak perlu

Kategori Bahan PEPAK: Penginjilan Anak - Misi Anak

Sumber
Judul Buku: 
Menerangkan Keselamatan kepada Anak-anak
Pengarang: 
Marjorie Soderholm
Halaman: 
27 -- 29
Penerbit: 
Yayasan Penerbit Gandum Mas
Kota: 
Malang
Tahun: 
1972
Kesaksian

"Hanya" Seorang Pelayan Anak-Anak

Jenis Bahan PEPAK: Artikel

"Hanya" seorang pelayan anak-anak. Beberapa kata ini adalah lebih daripada sebuah pernyataan; mereka menyampaikan suatu filosofi,

Kategori Bahan PEPAK: Kesaksian Guru

Sumber
Judul Buku: 
Anak-anak Kebangunan Rohani
Pengarang: 
Vann Lane
Halaman: 
26 -- 28
Penerbit: 
Harvest Publication House
Kota: 
Jakarta
Tahun: 
2000
Warnet Pena
Mutiara Guru

Mutiara Guru

Edisi PEPAK: e-BinaAnak 366 - Komitmen untuk Membawa Anak kepada Kristus

Hati seorang pelayan anak akan terus tergerak
untuk mendoakan anak-anak layannya,

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PEPAK

Komentar