Mutiara Guru

Edisi PEPAK: e-BinaAnak 310 - Natal: Sukacita

Dan kami pun akan mencari tempat Ia dilahirkan,
dan ke sana milik terbaik kami persembahkan.
Kasih, iman, dan bakti yang nyata
kepada Juru Selamat, Allah dan Raja.
- Tours -