Mutiara Guru

Edisi PEPAK: e-BinaAnak 281 - Guru sebagai Motivator

Para guru tidak boleh membiarkan semangatnya tidak menular kepada setiap muridnya. Untuk itu diperlukan motivasi dari setiap guru.
- Welni -