Editorial

Edisi PEPAK: e-BinaAnak 187 - Ciri-ciri Anak Pratama (6 - 9 Tahun)

Salam kasih,

Perkembangan anak memang luar biasa. Mulai saat dalam kandungan, sampai beranjak dewasa. Setiap ciri yang menyertai tahap pertumbuhan merupakan suatu keajaiban yang Tuhan nyatakan kepada manusia dan tidak boleh kita abaikan. Dengan mengenal ciri-ciri mereka, kita sebagai pendidik dapat memprediksi dan mencari cara mendidik yang terbaik bagi mereka.

Berkaitan dengan mengenal ciri-ciri perkembangan anak, maka topik yang dibahas pada edisi minggu ini adalah CIRI-CIRI ANAK PRATAMA (6 - 9 tahun). Secara lengkap, kita dapat mengenal ciri-ciri anak pratama dalam Artikel yang berjudul "BEKERJA DENGAN ANAK PRATAMA". Selain itu, dalam Tips Mengajar kita dapat memperoleh petunjuk tentang metode penginjilan yang dapat diterapkan pada anak pratama. Jangan lupa pula untuk menyimak Kolom Bahan Mengajar yang dapat menambah perbendaharaan pelajaran Anda. Semoga sajian kami minggu ini memberi berkat bagi pelayanan Anda.

Selamat mengajar!

Tim Redaksi

Tetapi Yesus berkata: "Biarkanlah anak-anak itu,
janganlah menghalang-halangi mereka datang kepada-Ku;
sebab orang-orang yang seperti itulah
yang empunya Kerajaan Sorga." (Matius 19:14)