Hari Kebangkitan


Jenis Bahan PEPAK: Bahan Mengajar

Persiapan:

  1. Buatlah sebuah salib dari kayu kasar atau ranting pohon.
  2. Gambarlah kubur kosong yang terbuka.
  3. Buatlah hati yang besar berwarna putih.
    (Semua yang Anda buat di atas ukuran tingginya ± 40 cm.)

Bacaan Alkitab:
Matius 28:1-7

Renungan:
Hari ini adalah hari PASKAH. Dapatkah seseorang menceritakan mengapa kita merayakan hari PASKAH?

Beratus-ratus tahun yang lalu Yesus mati di kayu salib. Walaupun Dia tidak seharusnya mati, Ia mau mati supaya dosa kita dapat diampuni dan kita dapat pergi bersama Dia sehari kelak.

Sukar untuk membayangkan kesedihan para pengikut Yesus sesudah peristiwa penyaliban yang mengerikan itu. Itulah hari yang paling menyedihkan dalam hidup mereka. Tetapi sesuatu terjadi pada Minggu pagi sesudah Yesus disalibkan dan dikuburkan. Wanita-wanita yang pergi ke kubur bertemu dengan seorang malaikat yang mengatakan sesuatu yang mengubah kesedihan mereka menjadi kesukacitaan.

Apakah yang dikatakan malaikat itu kepada mereka?

1. "Janganlah kamu takut; sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Ini memberi tahu mereka bahwa mereka berada di tempat yang betul, mereka tidak keliru. Malaikat memberi tahu mereka bahwa mereka tidak usah takut dengan semua peristiwa yang ajaib itu.

2. "Ia tidak ada di sini, sebab la telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakan-Nya. Mari, lihatlah tempat la berbaring." Mungkinkah itu? Benarkah perkataan malaikat itu? Oh, sungguh indah sekali ketika mereka melihat kubur yang kosong.

3. "Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-murid-Nya bahwa la telah bangkit dari antara orang mati." Malaikat itu mengatakan bahwa mereka harus pergi menceritakan kepada orang lain kesukacitaan mereka itu.

Perkataan malaikat itu berarti bahwa ada dua tempat yang kosong: yakni salib dan kubur (tunjukkan alat peraga). Yesus tidak menderita lagi di kayu salib. Dia juga tidak mati lagi dalam kubur. Hukuman dosa telah dilaksanakan dan Yesus hidup lagi.

Itu juga berarti bahwa kita dapat diselamatkan dari dosa dan memperoleh hidup kekal (tunjukkan hati). Yesus berkata, "Sebab Aku hidup ... kamupun akan hidup." Kebangkitan Yesus menyediakan kehidupan di surga bagi kita semua. Hati kita disucikan dan penuh sukacita, oleh sebab apa yang dilakukan Yesus bagi kita!

Kategori Bahan PEPAK: Perayaan Hari Raya Kristen

Sumber
Judul Buku: 
Buku Pintar Sekolah Minggu jilid 2
Halaman: 
41 - 42
Penerbit: 
Yayasan Penerbit Gandum Mas
Kota: 
Malang
Tahun: 
1996

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PEPAK

Komentar