Kita dapat Merasa Puas

Jenis Bahan PEPAK: Bahan Mengajar

Alat peraga:
Sebuah gambar atau keranjang sungguhan berisi penuh hasil panen.

Ayat Alkitab:
Yoel 2:21-27

Tema:
Bersyukur dan merasa puas.

Penyampaian:
Ini adalah sebuah keranjang berisi bermacam-macam hasil panen. Ada orang yang menyebutnya sebuah keranjang kelimpahan. Kumpulan hasil panen sayuran ini mengingatkan kita untuk bersyukur dan puas atas semua yang telah Tuhan berikan kepada kita.

Mari kita lihat bersama-sama apa yang ada di dalamnya. Sebutkanlah apa yang kamu lihat. (Beri waktu untuk menyebutkan apa yang ada di dalam keranjang kelimpahan itu.)

Dalam kitab pertama Alkitab, yaitu Kejadian, kita membaca cerita tentang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dalam cerita itu, kita melihat semua yang telah Tuhan ciptakan -- matahari, bulan, bintang, bumi, air, tanah, binatang, manusia.

Setelah penciptaan semuanya ini, kita mendengar perkataan, "Dan Tuhan melihat semuanya itu baik." Buat saya, sepertinya Tuhan bersandar, beristirahat, dan merasa puas atas semua pekerjaan yang telah diselesaikan-Nya.

Kita juga dapat merasa puas atas apa yang telah kita kerjakan. Anak- anak juga boleh berhenti beberapa menit dan memikirkan apa saja yang telah mereka selesaikan. Mungkin ulangan di sekolah, atau PR, atau pekerjaan yang ditugaskan oleh orangtua kepada mereka.

Kita juga dapat merasa puas atas apa yang kita punya di dalam hidup ini. Kita semua diberkati dengan keluarga dan teman-teman, juga pakaian dan makanan. Keranjang kelimpahan itu mengingatkan kita bahwa begitu banyak hal yang kita punyai dan pantas kita ucapkan syukur dan merasa puas.

Di Amerika ada hari yang dinamakan Hari Pengucapan Syukur (Thanksgiving). Hari yang istimewa tersebut adalah hari yang tepat untuk mengingat semua berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita.

Kadang-kadang kita ingin yang lebih -- lebih banyak lagi mainan, atau baju, atau uang. Tetapi Tuhan memberi kita apa yang memang kita perlukan. Kita dapat menunjukkan rasa puas kita atas semua berkat itu dengan mengucap syukur, bukan saja pada hari-hari tertentu seperti "Thanksgiving", tetapi setiap hari sepanjang tahun.

Mari kita berdoa:
Ya Tuhan, tolong kami untuk dapat selalu menemukan rasa puas atas apa yang kami lakukan dan yang kami punyai. Amin.

Kategori Bahan PEPAK: Pengajaran - Doktrin

Sumber
Judul Buku: 
Ceritakan untuk Anak-anak Sekolah Minggu (Buku I): Sebuah Sumber Ibadah
Pengarang: 
Donna McKee Rhodes
Halaman: 
145 - 147
Penerbit: 
Gospel Press
Kota: 
Batam